Ing. Pavel Marek


Turnov

tel.: 481 325 185
mobil: 604 852 002

IČO: 66794641
autorizace: ČKAIT 0500817


Projektování staveb,
inženýrská činnost,
stavební dozor, ...
Rodinný dům se stomatologickou praxí, Kosmonosy
Rekonstrukce Památníku J.B. Foerstera, Osenice
Rodinný dům, Kosmonosy


Ing. arch. Vladimír Rejmon


Mladá Boleslav

mobil: 605 774 755
web site: www.rejmon.cz

IČO: 66416515
autorizace: ČKA 03 212


Navrhování a projekty staveb,
inženýrská činnost,
autorský dozor, ...